Samen circulair

Circulair doe je samen

Om vanuit een circulair groenbestek concreet stappen te zetten, is het belangrijk de groene reststromen te kennen en de omvang hiervan.

Vanuit deze basis is het mogelijk om verwaardingsroutes op te stellen en met verwerkers hiervan afspraken te maken. Ook het inzichtelijk maken van de afnemers in de keten, na het verwerkingstraject, is een onderdeel van de systematiek. De ontwikkeling van nieuwe verwerkingsmethodes, als wel de de procesverwaarding van groene reststromen gaat momenteel razendsnel en biedt steeds weer nieuwe mogelijkheden.
Vanuit een ecologische, sociale en financiƫle verwaarding beoordelen we de nieuwe eindproducten met behulp van de ladder van Lansink.

Groene reststromen

Vanuit een circulair groenbestek concreet stappen te zetten.

Het gebruik van bestaande ( groene- )reststoffen, het langer opslaan van reeds opgeslagen CO2 en het voorkomen van gebruik nieuwe grondstoffen, ligt aan de basis van de nieuwe circulaire techniek en economie.

Voorbeeld verwaardingsroute lokaal bermgras;
Bermgras-> verzamelen-> drogen en vermalen-> verwerken naar papier-> nieuw product