Concreet Circulair, de groene verbinders voor duurzaam resultaat.

Wij inventariseren uw ( groene ) reststoffen en verbinden ze in sluitende regionale grondstofketens.

Samen circulair

Het complexe van circulariteit zit hem in de keten. Hoe ziet de huidige keten eruit? Welke afspraken zijn er tussen de ketenpartners gemaakt? Hoe optimaliseren we de keten in termen van CO2 reductie, grondstoffengebruik en verwaarding van groene reststromen?

Lees meer

Onze diensten

Wij verankeren Circulair denken en doen in de kern van praktisch beleid en bedrijfsvoering. Uw visie geven wij gestalte in hoogwaardige concrete toepassingen. Samen zoeken wij naar hoogwaardige oplossingen voor reststromen die vrijkomen bij groenonderhoudswerk en bieden u;

  • Het volledig analyseren van uw groene reststromen
  • Het ontwikkelen en beheren van circulaire groene ketens
  • Het ecologisch, sociaal en economisch verwaarden van reststoffen naar grondstoffen
  • Het opslaan van CO2 in nieuwe grondstoffen en producten
  • Het verminderen van stortkosten
  • Projectleiding/toezichthouder groenprojecten
  • Ketenregisseur
  • Directievoering

Beleidsmakers

Duurzaamheid praktisch verankeren in beleid en uitvoering
Concreet Circulair geeft praktische invullingen aan uw beleid en gestelde doelen. Wij adviseren u op het gebied van CO2 reductie en mogelijkheden om lokaal ketens te verbinden. Wij denken graag mee bij uw huidige of toekomstige circulaire aanbesteding. Concreet circulair ondersteunt tevens bij directievoering en toezicht op gestelde ambities tijdens de uitvoeringsperiode.

Aannemers

Succesvol  inschrijven op circulaire bestekken en een praktische duurzame uitvoering.
Het overheidsbeleid is steeds meer gericht op circulariteit. Deze ambities zien we steeds meer terug in aanbestedingen. Concreet Circulair ondersteunt u bij uw inschrijving en vertaald de gestelde overheidsambities in praktische oplossingen in uw plan van aanpak. Tevens ondersteunen wij bij de lokale ketenregie ( ketenregisseur ) voor verwaarding van groene reststoffen.